1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ 

  • Tüm İş Güvenliği Uzmanları 

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve Adayları 

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi Mezun ve Öğrencileri 

  • İSG Ön Lisans Mezun ve Öğrencileri 

  • İşletmelerin Teknik ve Güvenlik Amirleri 

  • İş Yeri Hekimleri bu eğitimi alarak yangın eğiticisi olabilirler. 

 

Eğitim Süresi: 6 gün 48 saattir. 8 saat Uygulamalı Eğitim verilecektir.  

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için başvuru formunu doldurarak size geri dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz.                                    

                                   

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

– Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

– 1 adet vesikalık fotoğraf 

Eğitimin Amacı 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca, iş yerlerindeki çalışan personelin tümünün veya yeter sayıdaki personelin zorunlu alması gereken temel yangın eğitimlerini verebilecek yeterliliğe sahip eğitmen yetiştirmektir. 

 

Eğitim İçeriği: 

·         Yanma ve yangın bilgisi 

·         Yangına sebep olacak faktörler 

·         Yangın türleri ve Söndürme maddeleri 

·         Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özellikleri 

·         İlk müdahale ekibinin görevleri 

·         Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddeleri 

·         Basit yangın güvenlik önlemleri 

·         Portatif Yangın söndürme cihazları ve kullanımları 

·         İtfaiye hortumlarını, lansları, rekorlar vb. ekipmanlar 

·         Sabit söndürme sistemleri 

·         Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kuruluş görev yetkileri 

·         Kişisel koruyucu ekipmanları, Solunum cihazı 

·         Yangın dolapları 

·         Katı, sıvı, gaz yangınları ve söndürme teknikleri 

·         Arama, Kurtarma 

·         Yetişkin özellikleri ve Yetişkin eğitimi, İletişim becerileri, Etkili öğretim Yöntem ve Teknikleri 

·         Uygulama 

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi veya başarı sertifikası verilecektir. Başarı sertifikası sahibi olmak için eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.