Eğitimin Yasal Dayanağı:

30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-II, 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” denilmektedir.

Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

Zorunluluk Alanları:

LPG, LNG türü yakıt kullanan tüm işletmeler, Benzin İstasyonları, LPG İstasyonları, Kimya Üretim Tesisleri, Tekstil Üretim Tesisleri, Atık Arıtma Tesisleri, Hava Alanları, Limanlar, Un Değirmenleri, Güç İstasyonları,v.b. İşletmelerde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.
Kanuni düzenlemeler, patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan iş yerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün iş yerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığının kanıtlanmasını öngörmektedir.
Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşulların yerine getirilmesi, patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli kişilerce, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanması ZORUNLUDUR.
PKD Hazırlanan bir işletmede, ilgili alanlarda yapılan bir değişiklik sonucunda ve yeni bir patlama alanı oluşturulan durumlarda, o işletme için hazırlanmış olan PKD Yeniden Yaptırılmak Zorundadır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir:

 

 • Mühendisler
 • Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümü Mezunları
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • İş Güvenliği Uzmanı Adayları
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Adayları

 

 

İlgili Standartlar ve Yönetmelikler:

 

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar
 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri – ATEX Direktifleri
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
 • TS EN 60079-10-1:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
 • TS EN 60079-10-2:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
 • TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2009) ile (2015) standartları arasındaki farklar